SALUS COOP

Som una cooperativa ciutadana de dades que accelera la recerca i innovació en el sector de la salut

Salus.Coop busca legitimar el dret dels ciutadans a controlar les seves pròpies dades, alhora que facilita l’intercanvi de dades per accelerar la recerca i la innovació en el sector de la salut.

Compartim i governem les nostres dades junts.


SUMA-T’HI

Posem les nostres dades a el servei de el bé comú i del nostre propi benestar.


SUMA-T’HI

Generem impacte en l’agenda de recerca.


SUMA-T’HI

L’informe de les dades de salut dels ciutadans

Com poden els ciutadans prendre el control de les seves dades de salut? Com es pot accelerar la recerca mèdica eliminant les barreres a l’accés a les dades? Poden els ciutadans prendre un paper més actiu en la investigació mèdica? Hem desenvolupat una nova visió que redefineix l’ecosistema d’intercanvi de dades de salut al voltant dels drets dels ciutadans per controlar els seus propis registres

Descarregar l’informe

Per què és important?

El futur de la nostra salut depèn en gran mesura del potencial de combinar, integrar i compartir els nostres dades. No obstant això, la decisió de compartir els nostres dades involucra molts riscos, com la privacitat, la seguretat i possibles mals usos de les dades. A qui li confiem aquestes decisions? Tot i que els ciutadans europeus són legalment amos de les seves dades de salut, sovint en la pràctica és difícil accedir-hi o controlar el seu ús. Aquests factors obstaculitzen la innovació en el sector de la salut i frenen la investigació.

Com poden els ciutadans prendre control sobre les seves dades de salut?

Com es pot accelerar la investigació mèdica eliminant les barreres de l’accés a les dades?

Com poden els ciutadans prendre un paper actiu en la investigació en salut?

Socis de la cooperativa

Joan Guanyabens Calvet
Andrea Barbiero
Javier Creus Román
Mara Eugenia Balestrini
Valeria Righi
Gabriela Masfarré Pinto
Lluís Muns Terrats

Jose Manuel Picas Vidal
Genis Roca Verat
Pere Merino Tarafa
Gemma Domènech
Fernando de la Rosa Herrero
Marta Segura Bonet
Lluís Torrens Mèlich

Francesc Lopez
Sandra Walsh
Carlos Cuffí Estevez
Miquel Angel Oliva
Marc de San Pedro
Juan Antonio de los Cobos
Felipe Macias Acuña