Som una cooperativa ciutadana de dades

Salus.Coop busca legitimar el dret dels ciutadans a controlar les seves pròpies dades, alhora que facilita l’intercanvi de dades per accelerar la recerca i la innovació en el sector de la salut.

Compartim i governem les nostres dades junts.


SUMA-T’HI

Posem les nostres dades a el servei de el bé comú i del nostre propi benestar.


SUMA-T’HI

Generem impacte en l’agenda de recerca.


SUMA-T’HI

L’informe de les dades de salut dels ciutadans

Com poden els ciutadans prendre el control de les seves dades de salut? Com es pot accelerar la recerca mèdica eliminant les barreres a l’accés a les dades? Poden els ciutadans prendre un paper més actiu en la investigació mèdica? Hem desenvolupat una nova visió que redefineix l’ecosistema d’intercanvi de dades de salut al voltant dels drets dels ciutadans per controlar els seus propis registres

Descarregar l’informe

Per què és important?

El futur de la nostra salut depèn en gran mesura del potencial de combinar, integrar i compartir els nostres dades. No obstant això, la decisió de compartir els nostres dades involucra molts riscos, com la privacitat, la seguretat i possibles mals usos de les dades. A qui li confiem aquestes decisions? Tot i que els ciutadans europeus són legalment amos de les seves dades de salut, sovint en la pràctica és difícil accedir-hi o controlar el seu ús. Aquests factors obstaculitzen la innovació en el sector de la salut i frenen la investigació.

Com poden els ciutadans prendre control sobre les seves dades de salut?

Com es pot accelerar la investigació mèdica eliminant les barreres de l’accés a les dades?

Com poden els ciutadans prendre un paper actiu en la investigació en salut?

Socis de la cooperativa

Joan Guanyabens Calvet

Andrea Barbiero

Javier Creus Román

Mara Eugenia Balestrini

Valeria Righi

Gabriela Masfarré Pinto

Lluís Muns Terrats

Jose Manuel Picas Vidal

Genis Roca Verat

Pere Merino Tarafa

Gemma Domènech

Fernando de la Rosa Herrero

Marta Segura Bonet

Lluís Torrens Mèlich

Francesc Lopez

Sandra Walsh

Carlos Cuffí Estevez

Miquel Angel Oliva

Marc de San Pedro

Juan Antonio de los Cobos

Felipe Macias Acuña