Salus CO3: Cohort Cooperativa COVID

Salus CO3: Cohort Cooperativa COVID

Davant l’emergència sanitària, coordinació ciutadana La COVID19 ha fet evident la necessitat de l’ús de les dades col·lectives tant per al control de l’epidèmia com per a la gestió del procés de desconfinamient. Les dades rellevants per a la...
EPHoCaS: millora dels serveis d’atenció domiciliària

EPHoCaS: millora dels serveis d’atenció domiciliària

La urgència social d’una població envellida en creixement: Construcció de serveis d’atenció domiciliària sostenibles Aquest projecte, liderat per la Universitat Pompeu Fabra amb el finançament de ”la Caixa” Foundation, se centra en el creixent envelliment...
TRIEM: Triem un futur millor per a les nostres dades

TRIEM: Triem un futur millor per a les nostres dades

TRIEM és un estudi que fa servir mecanismes d’intel·ligència col·lectiva per co-dissenyar llicències d’accés i ús de les nostres dades. ¿Compartir dades de salut? Sí, però sota les meves pròpies condicions. Les nostres dades de salut són un dels actius més...