Mes: setembre de 2021

Cooperativa ciutadana de dades

Salus CO3: Cohort Cooperativa COVID

Davant l’emergència sanitària, coordinació ciutadana La COVID19 ha fet evident la necessitat de l’ús de les dades col·lectives tant per al control de l’epidèmia com per a la gestió del procés de desconfinamient. Les dades rellevants per a la consecució d’aquests objectius engloben declaracions personals de l’estat de salut, resultats d’anàlisis i tests clínics i…
Read more


setembre 11, 2021 0

EPHoCaS: millora dels serveis d’atenció domiciliària

La urgència social d’una població envellida en creixement: Construcció de serveis d’atenció domiciliària sostenibles Aquest projecte, liderat per la Universitat Pompeu Fabra amb el finançament de ”la Caixa” Foundation, se centra en el creixent envelliment de la població a Espanya i la necessitat d’optimitzar els serveis d’atenció domiciliària (minimitzant els costos associats) necessaris per complir…
Read more


setembre 11, 2021 0

TRIEM: Triem un futur millor per a les nostres dades

TRIEM és un estudi que fa servir mecanismes d’intel·ligència col·lectiva per co-dissenyar llicències d’accés i ús de les nostres dades. ¿Compartir dades de salut? Sí, però sota les meves pròpies condicions. Les nostres dades de salut són un dels actius més valuosos que tenim. És fonamental generar nou coneixement i accelerar la innovació. No obstant…
Read more


setembre 11, 2021 0