La urgència social d’una població envellida en creixement: Construcció de serveis d’atenció domiciliària sostenibles

Aquest projecte, liderat per la Universitat Pompeu Fabra amb el finançament de ”la Caixa” Foundation, se centra en el creixent envelliment de la població a Espanya i la necessitat d’optimitzar els serveis d’atenció domiciliària (minimitzant els costos associats) necessaris per complir amb el seu benestar.

La idea principal és garantir la qualitat de vida de la gent gran a través d’un millor ús dels limitats recursos, permetent estendre els beneficis d’aquests cures domiciliàries a una població cada vegada més envellida.

Per tant, la missió global de el projecte és millorar els serveis d’atenció domiciliària per a gent gran a través de mètodes quantitatius innovadors: nous models matemàtics, algoritmes i sistemes, basats en Investigació d’Operacions i Analítica aplicats amb èxit a diverses indústries.

Això ajudarà als responsables de la presa de decisions, els encarregats de formular polítiques i els administradors de l’atenció a prendre millors decisions que generin un impacte positiu en la societat en termes de salut, beneficis socials i rendibilitat.

Com estem ajudant des Salus.Coop en aquest projecte?

  • Desenvolupament de la estratègies de participació ciutadana en el projecte
  • Relació i vinculació amb agents de l’entorn de les cures i d’atenció domiciliari
  • Assessorament en l’elaboració d’el consentiment informat de participació a el projecte
  • Aplicació de les condicions de la Llicència Salus CG a el projecte
  • Recull de dades de salut i social