Els nostres projectes

Salus CO3: Cohort Cooperativa COVID

Davant l’emergència sanitària, coordinació ciutadana. La COVID19 ha fet evident la necessitat de l’ús de les dades col·lectives…


Llegir més

EPHoCaS: millora dels serveis d’atenció domiciliària

La urgència social d’una població envellida en creixement: Construcció de serveis d’atenció domiciliària sostenibles…


Llegir més

TRIEM: Triem un futur millor per a les nostres dades

TRIEM és un estudi que fa servir mecanisme d’intel·ligència col·lectiva per co-dissenyar llicències d’accés i ús de les nostres dades…


Llegir més