Resum del projecte

La COVID-19 és una nova malaltia i encara no sabem com pot afectar en el futur la nostra salut. La majoria de nens i adolescents amb COVID-19 es recuperen fàcilment en poc temps. No obstant això, n’hi ha que segueixen malalts durant més de 3 mesos amb múltiples símptomes que afecten la seva qualitat de vida -és el que anomenem COVID-19 persistent.

L’objectiu és determinar amb quina freqüència es presenta la COVID-19 persistent després d’una infecció per coronavirus SARS-CoV-2 i descriure i comparar els símptomes amb un grup de menors que mai no s’ha infectat.

Et demanem que participis si tens entre 12 i 17 anys, no importa si t’acaben de diagnosticar COVID-19 com si mai no l’has passat. Només hauràs d’omplir set enquestes molt breus sobre el teu estat de salut al llarg d’un any. Per fer-ho, cal que signis el consentiment informat.

Impacte

És important saber quants nens i adolescents tenen COVID-19 persistent, com els afecte i què pot afavorir o prevenir la malaltia. Aquesta informació pot ajudar a decidir quins recursos cal destinar a l’àmbit sanitari, educatiu i social per a atendre aquests pacients. També pot afectar les mesures de protecció contra la COVID-19 que cal aplicar en aquesta franja d’edat en el futur.

Beneficis

Donar visibilitat a una malaltia poc coneguda. Ajudar els nens i nenes i els adolescents amb COVID-19 persistent, i també als seus amics i familiars, a reconèixer-ne els símptomes. Així podran obtenir un diagnòstic precoç, descartant altres problemes de salut, i beneficiar-se de la rehabilitació i el suport escolar adequats, si els necessiten.

Descripció del projecte

El COVID-19 persistent és un conjunt de símptomes com cansament, sensació d’ofec o de mareig i dificultats per a concentrar-se o per dormir, entre d’altres, que persisteixen durant 3 mesos o més després de la infecció per coronavirus SARS-CoV-2. A vegades els símptomes no tenen sempre la mateixa intensitat ni es presenten cada dia, però poden afectar molts aspectes de la vida diària dels joves: la relació amb els amics i la família, la capacitat per fer esport, activitats extraescolars o treure bones notes a l’institut.

Encara no sabem quants joves pateixen COVID-19 persistent, participant en aquest estudi ens ajudaras a respondre aquesta pregunta i podrem descriure amb detall quins símptomes persisteixen després de la COVID-19, analitzar què pot afavorir-los o protegir-nos de la malaltia (per exemple tenir asma o estar vacunat/da contra la COVID-19) i evaluar-ne les implicacions a la vida diària.

Per això ens cal que tant si t’acaben de diagnosticar COVID-19 com si mai no l’has passada, responguis uns qüestionaris sobre el teu estat de salut al llarg d’un any (a l’inici, al cap de 14 dies, i 1, 2, 3, 6 i 12 mesos després). És important recollir dades també de persones que mai no s’han infectat perquè així podem comprar les respostes i establir quins són els símptomes més freqüents en les presones amb COVID-19 persistent. Si t’infectes durant l’estudi et demanarem que el tornis a començar.

L’únic requisit per participar-hi és que tinguis entre 12 i 17 anys i signis el consentiment informat després de llegir-lo atentament.

Fitxa tècnica

Director: Dr. Toni Soriano, Institut de Recerca de l’Hospital de la Vall d’Hebron.

Investigadores principals:

Dra. Anna Gatell, cap de …..

Dra. Neus.

Aquest projecte ha estat possible gràcies a:

Amb el suport de: