CESSIÓ DE L'APP I ALTRES ACORDS COMERCIALS

”Som pioneres en l’ús de blockchain per garantir la pseudoanoni-mització dels i les donants i de les seves dades.”

Andrea Barbiero, co-fundadora i Project Manager per a Salus.Coop.

Tant si t’interessa fer servir la plataforma per als teus propis projectes, com voldries col·laborar amb Salus.Coop, contacta amb nosaltres i explorarem junts totes les possibilitats.