L’APP SALUS.COOP

Podriem dir que, d’alguna manera, SALUS.COOP és una mena de crowd funding on en lloc de donar diners es donen dades. Dades que serveixen per donar suport a una causa en forma de projecte de recerca.

El que fem a SALUS.COOP és garantir que les teves dades són anònimes i que ningú més que aquells que tu autoritzis hi tindrà accés.

PSEUDOANONIMAT GARANTIT

”Som pioneres en l’ús de blockchain per garantir la pseudoanonimització dels i les donants i de les seves dades.”

Francesc López Seguí, Cap Tecnologia i co-fundador de Salus.Coop.

Al quadre veuràs com des del moment que accedeixes a l’App tant la teva identitat com les dades que se’n deriven esdevé anònima. La informació es fracciona i es guarda en diversos servidors, només accessible per aquelles persones o centres que tu autoritzis explícitament.

I per a que així consti, tota aquesta operació queda “gravada” a Blockchain; una mena de llibre de registre que no es pot modificar.

COM COMPARTEIXO LES DADES: LES LLICÈNCIES

LLICÈNCIES COMMON GOOD i PERSONAL RETURN,

Definides per la ciutadania.

Per definir la llicència sota la qual opera Salus.Coop vam fer una consulta ciutadana, preguntant en quines circumstàncies estariem disposats a compartir les nostres dades.

El resultat són dues llicències: Llicència Common Good, per a projectes de recerca vinculats a la salut, sense ànim de lucre i amb impacte real i la Llicència Personal Return per a projectes de recerca que ens permeten generar retorn econòmic amb el qual mantenir la cooperativa, però també engegar projectes propis amb impacte sobre la ciuadania.

REAL WORLD DATA

No som l’única plataforma per a compartir dades amb els equips de recerca, però sí que som l’única que treballa sota una llicència nascuda des de la ciutadania, és a dir, realment des de i per a la ciutadania. Això, i el fet d’operar segons la normativa europea, és el que ens acredita per demanar les dades a tothom: pacients, expacients i persones que no han trepitjat mai un hospital; el que anomenem REAL WORLD DATA.

CESSIÓ DE L'APP I ALTRES ACORDS COMERCIALS

Tant si t’interessa fer servir la plataforma per als teus propis projectes, com voldries col·laborar amb Salus.Coop, contacta amb nosaltres i explorarem junts totes les possibilitats.